Facebook Meter

Általános információk

J O G I   N Y I L A T K O Z A T

1./ A honlap és a webáruház tulajdonosa a PoolBolt Kft.

A webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogvédelem különösen vonatkozik az oldal letöltésére, más honlapon történő felhasználására. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag a PoolBolt Kft. jogosult.

2./ A honlapon szereplő adatok, információk, képek, a webáruház grafikai megjelenése, a webáruházban megvásárolható termékek köre, és minden egyéb anyag csak a vásárlás céljára szolgál. Minden ettől eltérő felhasználás  - különösen a honlap egészének vagy egy részének bármilyen formában történő felhasználása, reprodukálása, tárolása, átdolgozása, terjesztése - kizárólag a PoolBolt Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A PoolBolt Kft. hozzájárulása nélküli felhasználás szerzői jogsértésnek minősül, amely jogkövetkezményeket von maga után.

3./ A honlapon található információkon alapuló döntés a felhasználó saját felelőssége.

4./ A PoolBolt Kft. igyekszik mindent megtenni a honlap megfelelő működéséért, azonban nem garantálja a honlap folyamatos és hibamentes hozzáférését. A PoolBolt Kft. kifejezetten kizárja felelősségét a honlap, illetve a honlapon található dokumentumok, adatok, egyéb írott anyagok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, számítógépes vírusból eredő károkért és/vagy veszteségért.

5./ A PoolBolt Kft. nem vállal felelősséget olyan harmadik személy által létrehozott honlap és annak tartalmáért, amelyhez a PoolBolt Kft. honlapja kapcsolódik, vagy amelyre hivatkozik. Előfordulhat, hogy a honlapon - a PoolBolt Kft. akaratától ás ráhatásától független – változtatás történik, a PoolBolt Kft. emiatt  - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő tartalomért, az adatok pontosságáért.

A D A T V É D E L M I   N Y I L A T K O Z A T

1./ A Vevő a PoolBolt Kft-től közvetlenül és regisztrációt követően tud megrendelést leadni. A Vevő adatszolgáltatása önkéntes és ingyenes.

A Vevő az általa megadott adatok módosítását bármikor elvégezheti a regisztrációs felületen, vagy kérheti postai levélben, telefonon, e-mailben a PoolBolt Kft-től. Az adatmódosítási kérelmeket a PoolBolt Kft. a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított két munkanapon belül teljesíti.

A PoolBolt Kft. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a regisztrációkor a Vevő által megadott adatokat rögzíti:

Név; Elérhetőség; Számlázási/ Szállítási cím

2./ A Vevő a megrendeléskor felhatalmazza a PoolBolt Kft-t, hogy a megrendelés teljesítése érdekében, amennyiben a szállítást nem a PoolBolt Kft. végzi, a PoolBolt Kft. a szállítást végző futárszolgálat részére a Vevő személyes adatait (név, cím, termék neve) átadja. A szállítást végző futárszolgálat a Vevő személyes adatait kizárólag a szállítás teljesítéséhez használhatja, a szállítás teljesítését követően köteles azokat a PoolBolt Kft. részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.

3./ A PoolBolt Kft,. illetve a szállítást végző futárszolgálat a Vevő adatait a megrendelés, illetve a szállítás teljesítése során bizalmasan kezeli. A PoolBolt Kft. a Vevő adatait kizárólag a szerződés teljesítése szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4./ A PoolBolt Kft. a Vevő által megadott adatokat az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piacelemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény- és egyéb játékok bonyolítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, akciókról.

A Vevő a regisztrációkor és később bármikor megtilthatja a fenti célból történő adattovábbítást.

5./ A PoolBolt Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérőlszóló 1998. évi VI. törvényben foglaltaknak - megfelelően kezeli.

6./ A Vevő személyes adatai kezeléséről bármikor információt kérhet a PoolBolt Kft. alábbi e-mail címén:

info@poolbolt.hu; info@medence.net

A PoolBolt Kft. a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül teljesíti. A tájékoztatás kiterjed az általa kezelt adatokra, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, illetve arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

7./ A Vevő a személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén a PoolBolt Kft-vel szemben bírósághoz vagy illetékmentesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja az alábbi címen érhető el: www.naih.hu.

8./ A PoolBolt Kft. felhívja a figyelmet, hogy a PoolBolt Kft. honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is el lehet jutni, az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, valamint az ott közölt adatok biztonságáért a PoolBolt Kft. nem vállal felelősséget. Ezen oldalak látogatása esetén kérjük győződjön meg azok adatvédelmi politikájáról.